Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

"Bổ nhiệm thần tốc": Cần xử lý triệt để và minh bạch thông tin