Bỏ khoảng cách 70km, dân sẽ càng “ngộp thở” với trạm BOT giao thông

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM