Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bỏ khoảng cách 70km, dân sẽ càng “ngộp thở” với trạm BOT giao thông