“Binh đoàn dắt bộ xe máy” ngược chiều trên vỉa hè: Xử phạt sẽ chẳng giải quyết được vấn đề!

Dòng người dắt xe máy đi bộ ngược chiều trên vỉa hè (ảnh:LDO).
Dòng người dắt xe máy đi bộ ngược chiều trên vỉa hè (ảnh:LDO).
Dòng người dắt xe máy đi bộ ngược chiều trên vỉa hè (ảnh:LDO).
Lên top