Bị ung thư vì càphê... pin, hãy dùng thuốc trị ung thư... bột than tre?

Bột đá, vỏ cà-phê được nhuộm bằng pin và đem đi tiêu thụ. Ảnh: LĐO
Bột đá, vỏ cà-phê được nhuộm bằng pin và đem đi tiêu thụ. Ảnh: LĐO
Bột đá, vỏ cà-phê được nhuộm bằng pin và đem đi tiêu thụ. Ảnh: LĐO
Lên top