Bi kịch vào tù vì đem ngân quỹ biếu cấp trên: Hệ lụy của “văn hóa phong bì”

Trụ sở UBND xã Hương Lâm nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Nhật Minh/VOV
Trụ sở UBND xã Hương Lâm nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Nhật Minh/VOV
Trụ sở UBND xã Hương Lâm nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Nhật Minh/VOV