Bi hài văn bản kỷ luật cán bộ sinh con thứ 3 bị “thổi còi”

Văn bản của UBNB tỉnh Hà Tĩnh về việc tham mưu dừng quyết định 77/2014 vì có nội dung trái pháp luật. Ảnh: CM
Văn bản của UBNB tỉnh Hà Tĩnh về việc tham mưu dừng quyết định 77/2014 vì có nội dung trái pháp luật. Ảnh: CM
Văn bản của UBNB tỉnh Hà Tĩnh về việc tham mưu dừng quyết định 77/2014 vì có nội dung trái pháp luật. Ảnh: CM
Lên top