Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bị cáo mà cũng “đòi hỏi” cấm cửa báo chí nữa sao?

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Navibank tại tòa (ảnh: P.B).
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Navibank tại tòa (ảnh: P.B).