Bị cáo mà cũng “đòi hỏi” cấm cửa báo chí nữa sao?

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Navibank tại tòa (ảnh: P.B).
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Navibank tại tòa (ảnh: P.B).
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Navibank tại tòa (ảnh: P.B).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM