Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Bệnh thành tích” và tệ báo cáo không trung thực

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa