Bê phòng ngủ người ta đặt giữa phố

Càng ngày càng có nhiều vụ lộ đời sống riêng tư trên thế giới mạng. (Ảnh minh họa, nguồn: BBCIMG)
Càng ngày càng có nhiều vụ lộ đời sống riêng tư trên thế giới mạng. (Ảnh minh họa, nguồn: BBCIMG)