Bầu Đức từ chối họp vì không có bằng đại học: Tư duy bằng cấp đã lỗi thời

Ông Đoàn Nguyên Đức đã có những đóng góp đáng ghi nhận cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: H.A
Ông Đoàn Nguyên Đức đã có những đóng góp đáng ghi nhận cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: H.A
Ông Đoàn Nguyên Đức đã có những đóng góp đáng ghi nhận cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: H.A