Bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021: Tiếng nói của đại biểu phải là tiếng nói của nhân dân

Chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp (ảnh  minh họa)
Chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp (ảnh minh họa)
Chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp (ảnh minh họa)
Lên top