Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bắt thớt để... bảo vệ rừng

Tổ tuần tra Hạt kiểm lâm huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) bắt giữ Giàng Mí Lầu vận chuyển 2 tấm thớt trái phép (ảnh theo báo Đất Việt)
Tổ tuần tra Hạt kiểm lâm huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) bắt giữ Giàng Mí Lầu vận chuyển 2 tấm thớt trái phép (ảnh theo báo Đất Việt)