Bắt thớt để... bảo vệ rừng

Tổ tuần tra Hạt kiểm lâm huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) bắt giữ Giàng Mí Lầu vận chuyển 2 tấm thớt trái phép (ảnh theo báo Đất Việt)
Tổ tuần tra Hạt kiểm lâm huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) bắt giữ Giàng Mí Lầu vận chuyển 2 tấm thớt trái phép (ảnh theo báo Đất Việt)
Tổ tuần tra Hạt kiểm lâm huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) bắt giữ Giàng Mí Lầu vận chuyển 2 tấm thớt trái phép (ảnh theo báo Đất Việt)
Lên top