Bất cập về quy định thu phí, lệ phí công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch

Làm thủ tục công chứng mua bán nhà, đất tại Phòng Công chứng bị thu phí cao hơn ở UBND cấp phường xã (ảnh minh họa từ Internet)
Làm thủ tục công chứng mua bán nhà, đất tại Phòng Công chứng bị thu phí cao hơn ở UBND cấp phường xã (ảnh minh họa từ Internet)