Bắt bác sĩ Lương vụ chạy thận: Dấu hỏi về trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ Hoàng Công Lương. Ảnh: Báo Công an nhân dân
Bác sĩ Hoàng Công Lương. Ảnh: Báo Công an nhân dân
Bác sĩ Hoàng Công Lương. Ảnh: Báo Công an nhân dân
Lên top