Bão to lộ người đẹp vô cảm, lũ ngớt lòi mặt đường thi công gian dối

Đập Đá lộ rõ sự thi công gian dối chỉ sau một trận lũ lớn! Ảnh: Đắc Thành
Đập Đá lộ rõ sự thi công gian dối chỉ sau một trận lũ lớn! Ảnh: Đắc Thành