“Bão” mạng - sự cảm thông thực sự hay cơ hội để “ném đá”?

Vụ việc BTV Minh Tiệp bị em vợ tố bạo hành hiện vẫn chưa thực sự được thông tin chính thức một cách rõ ràng.
Vụ việc BTV Minh Tiệp bị em vợ tố bạo hành hiện vẫn chưa thực sự được thông tin chính thức một cách rõ ràng.
Vụ việc BTV Minh Tiệp bị em vợ tố bạo hành hiện vẫn chưa thực sự được thông tin chính thức một cách rõ ràng.