Bảng xếp hạng đại học: Đừng biến thành trò chơi của giới quản lý

TS Phạm Thị Ly bày tỏ quan điểm về mặt trái của bảng xếp hạng. Ảnh: Huyên Nguyễn
TS Phạm Thị Ly bày tỏ quan điểm về mặt trái của bảng xếp hạng. Ảnh: Huyên Nguyễn