Bác sĩ “đuổi” bệnh nhân về nhà: Còn đâu nhân văn và sự tử tế?

BS Ngạn chỉ tay và "đuổi" người bệnh về nhà (ảnh cắt từ Clip).
BS Ngạn chỉ tay và "đuổi" người bệnh về nhà (ảnh cắt từ Clip).
BS Ngạn chỉ tay và "đuổi" người bệnh về nhà (ảnh cắt từ Clip).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM