Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: Còn làm ĐBQH ngày nào tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: 'Còn làm đại biểu tôi sẽ giải quyết bằng được vụ Thủ Thiêm'. Ảnh: Phạm Duy
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: 'Còn làm đại biểu tôi sẽ giải quyết bằng được vụ Thủ Thiêm'. Ảnh: Phạm Duy