Ai tặng quà cho các cô giáo mầm non lương hưu 1,3 triệu tháng?

35 năm dạy học, cô Hoàng Thị Huệ (Can Lộc, Hà Tĩnh), nghỉ hưu với mức lương 1,3 triệu/tháng. Ảnh: QĐ
35 năm dạy học, cô Hoàng Thị Huệ (Can Lộc, Hà Tĩnh), nghỉ hưu với mức lương 1,3 triệu/tháng. Ảnh: QĐ