7,5 tỉ đồng, 157 tỉ đồng…, hay còn nhiều hơn nữa “những con đường rải hoa hồng” cho bác sĩ?

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (ảnh: Đăng Huỳnh).
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (ảnh: Đăng Huỳnh).
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (ảnh: Đăng Huỳnh).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top