20.000 viên Tasigna tương đương 14 tỉ đồng bị tiêu hủy, một quy trình vô cảm

Bệnh viện Ung bướu TPHCM vừa phải tiêu hủy gần 270 viên thuốc có giá trị lớn vì hết hạn sử dụng (Ảnh: LĐO)
Bệnh viện Ung bướu TPHCM vừa phải tiêu hủy gần 270 viên thuốc có giá trị lớn vì hết hạn sử dụng (Ảnh: LĐO)