116 ha rừng bị phá chỉ vì một cuộc thi hoa hậu!

Phá rừng phòng hộ ở Phú Yên. Ảnh: PLO.
Phá rừng phòng hộ ở Phú Yên. Ảnh: PLO.