Vụ di dời trung tâm hành chính: Tập trung hay phân tán?

Ông Trương Hào.
Ông Trương Hào.