Bạn đọc phản ánh:

Vĩnh Phúc: Xe tự chế hoạt động… bình thường

Xe tự chế chở súc vật không che đạy. (Ảnh chụp tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc)
Xe tự chế chở súc vật không che đạy. (Ảnh chụp tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc)