Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Về quy định cam kết không được có thai của phạm nhân nữ khi gặp chồng

Ảnh minh họa (internet)
Ảnh minh họa (internet)