Từ vụ cô gái thuê người chặt chân, tay để lấy tiền bảo hiểm: Trục lợi bảo hiểm có dễ?

Hiện trường chị Lý Thị N tạo hiện trường giả bên cạnh đường sắt để qua mặt công an (ảnh to). Chị Lý Thị N (ảnh nhỏ) thuê người chặt tay, chân để trục lợi tiền bảo hiểm.
Hiện trường chị Lý Thị N tạo hiện trường giả bên cạnh đường sắt để qua mặt công an (ảnh to). Chị Lý Thị N (ảnh nhỏ) thuê người chặt tay, chân để trục lợi tiền bảo hiểm.