Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Từ chức – Một quyết định dũng cảm

Ảnh minh họa (internet)
Ảnh minh họa (internet)