Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung tâm hành chính Đà Nẵng: Sự lãng phí không có giới hạn

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng sẽ di dời sau gần 2 năm hoạt động?
Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng sẽ di dời sau gần 2 năm hoạt động?