Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trồng cây dưới đường sắt trên cao, tại sao không?