Tranh nhau lấy hàng nhái về dùng, tưởng đùa nhưng đã xảy ra…

Cảnh nhiều người đã xông vào lấy tang vật tiêu hủy. Ảnh: Cắt từ clip.
Cảnh nhiều người đã xông vào lấy tang vật tiêu hủy. Ảnh: Cắt từ clip.