Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tình người miễn phí, tại sao không?

Ảnh: Lê Trai (Zing)
Ảnh: Lê Trai (Zing)