Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiến sĩ "chửi bậy” và nan y háo danh

Tiến sĩ Phan Văn Hưng. Nguồn: Giadinh.net
Tiến sĩ Phan Văn Hưng. Nguồn: Giadinh.net