Thưởng Tết cho giáo viên miền núi: Cần được quan tâm

Giáo viên vùng cao làm sao có thưởng Tết ? (Ảnh minh họa theo giaoduc.net.vn)
Giáo viên vùng cao làm sao có thưởng Tết ? (Ảnh minh họa theo giaoduc.net.vn)