Thông tin “khủng” về số tiền Hà Nội bỏ ra để cắt cỏ, tỉa hoa