Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thép Cà Ná: “Họ hứa bậy một cách vô ý thức vì nghĩ... mua tiên cũng được”