Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thầy đánh trò, nên hay không? Câu trả lời là không, không và không

Ảnh cắt từ video thầy giáo đánh học sinh lớp 7 (TP.HCM)
Ảnh cắt từ video thầy giáo đánh học sinh lớp 7 (TP.HCM)