Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thầy đánh trò, nên hay không?

Đoạn video thầy giáo tát học sinh lớp 7. Nguồn: Internet.
Đoạn video thầy giáo tát học sinh lớp 7. Nguồn: Internet.