Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tại sao nạn trộm chó vẫn không hề giảm?

Những nông dân ở Quảng Trị đứng trước vành móng ngựa vì tham gia đánh chết đối tượng trộm chó
Những nông dân ở Quảng Trị đứng trước vành móng ngựa vì tham gia đánh chết đối tượng trộm chó