Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phạt học sinh phải mang tính giáo dục

Ảnh minh họa (internet)
Ảnh minh họa (internet)