Nợ công: Trung ương thắt lưng buộc bụng, địa phương vung tay quá trán

Một lễ mở thầu mới đây ở Ninh Bình.
Một lễ mở thầu mới đây ở Ninh Bình.