Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Móc túi” người dùng 230,5 tỉ; xử phạt 55 triệu là xong sao?