Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mất cán bộ mới lo công cụ hỗ trợ

Chở thuốc lá lậu trên kênh Cùng giữa ban ngày.
Chở thuốc lá lậu trên kênh Cùng giữa ban ngày.