Khi người dân nổi giận

Kẻ trộm chó bị nhốt vào chuồng chó. Ảnh: Internet.
Kẻ trộm chó bị nhốt vào chuồng chó. Ảnh: Internet.