Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khai khống để nhận danh hiệu, lại phải nghĩ về bệnh thành tích trong giáo dục

(Ảnh minh họa Internet)
(Ảnh minh họa Internet)