Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đừng “đánh đố” người dân về tin dự báo bão