Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dư luận dậy sóng, người phản đối, người đồng tình với logo bán “bún bò Huế“