Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Diễn đàn: Quy trình kiểu gì đấy, ông Giám đốc thủy điện Hố Hô?

Thủy điện Hố Hô xả lũ sáng ngày 16.10. Ảnh: Trần Tuấn
Thủy điện Hố Hô xả lũ sáng ngày 16.10. Ảnh: Trần Tuấn