Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Diễn đàn: Đừng biến Phan Anh thành ông bụt duy nhất!

Phan Anh trên hành trình làm công tác hỗ trợ đồng bào lũ lụt tại miền Trung tháng 10.2016. Nguồn: Internet.
Phan Anh trên hành trình làm công tác hỗ trợ đồng bào lũ lụt tại miền Trung tháng 10.2016. Nguồn: Internet.